קול קורא למועצות תלמידים בית ספריות

تقديم طلب لبرنامج حياة مشتركة- المجالس الطلابية

נשמח להצטרפותכם לתוכנית | يسعدنا إنضمامكم للمشروع

כחלק מתפיסת המנהיגות בתהליכים החינוכיים והצורך ביצירת בית מנהיגותי משמעותי המחבר בין אנשי חינוך, תלמידים ונוער במחוז דרום. אנו רואים במנהיגות הנוער הייצוגית של מחוז דרום, אבן דרך, ערכית ומשמעותית המתבטאת הלכה למעשה בדמות הבוגר הרצוי של מערכת החינוך. אנו מבקשים להעצים את העשייה החינוכית באמצעות חיזוק חיבורים בתמהיל האוכלוסייה במחוז דרום – יהודים וערבים כחלק מפיתוח מיומנויות חברתיות ושותפויות בין מגזריות.

 كجزء من مفهوم القيادة في سير المراحل التعليمية والحاجة إلى إنشاء بيت لقيادة هادف، يربط بين المعلمين، الطلاب والشبيبة في لواء الجنوب. نرى أن القيادة الشابة في الجنوب تعمل على تكوين نموذج الخريج المطلوب في منظمة التربية والتعليم. نحن نسعى لتعزيز العمل التربوي من خلال توفير الروابط ومزجها بين الفئات المختلفة في لواء الجنوب – اليهود والعرب كجزء من تنمية المهارات الاجتماعية والشراكات بين المجتمعات المختلفة. يتوافق هذا البرنامج مع الهدف السنوي لوزارة التربية والتعليم والإدارة الاجتماعية والشبابية في منطقة الجنوب “بتعزيز الهوية داخل مساحة العيش المشترك في الدولة “.

התוכנית תפגיש בני נוער ערבים ויהודים על מנת שכל צד יכיר את הצד השני באופן ישיר ובלתי אמצעי וילמד להעריך אותו ואת תרבותו, מתוך שאיפה להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות, לחזק יחסי אמון, ולעודד שיתופי פעולה למען הנגב. שאיפת התכנית הנה להבנות אזרחות משותפת ושוויונית, מתוך מכנה משותף של פעילות בני הנוער במועצות תלמידים ועידוד אקטיביזם.

מטרות התוכנית | اهداف المشروع

במסגרת התוכנית | كجزء من المشروع